Project

General

Profile

0002-Removed-old-PO-files-with-invalid-format.patch

dpm, 12/05/2009 12:25 AM

View differences:

po/quassel_cs.po
1
# Copyright (C) 2009
2
# This file is distributed under the same license as the Quassel package.
3
#
4
# Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>, 2009.
5
msgid ""
6
msgstr ""
7
"Last-Translator: Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>\n"
8
"PO-Revision-Date: 2009-12-01 22:23+0100\n"
9
"Project-Id-Version: \n"
10
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
11
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
14
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
15
"MIME-Version: 1.0\n"
16
"X-Language: cs\n"
17

 
18
#. ts-context AboutDlg
19
#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32
20
msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
21
msgstr "<b>Verze:</b> %1<br><b>Verze protokolu:</b> %2<br><b>Složení:</b> %3"
22

 
23
#. ts-context AboutDlg
24
#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:46
25
msgid ""
26
"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2009 by the "
27
"Quassel Project<br><a "
28
"href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a "
29
"href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a "
30
"href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is "
31
"dual-licensed under <a "
32
"href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> and <a "
33
"href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most icons "
34
"are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a> "
35
"and used under the <a "
36
"href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Please use "
37
"<a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to "
38
"report bugs."
39
msgstr ""
40
"<b>A Moderní, distribuovaný IRC Client</b><br><br>Vytvořený &copy;2005-2008 "
41
"Quassel Project<br><a "
42
"href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc.org</a><br><a "
43
"href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> na <a "
44
"href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC je "
45
"duálně-licencován pod <a "
46
"href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> a <a "
47
"href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Většina ikon "
48
"náleží &copy; <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a>u pod "
49
"licencí <a "
50
"href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>.<br><br>Prosíme "
51
"použijte <a "
52
"href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs.quassel-irc.org</a> pro "
53
"hlášení chyb."
54

 
55
#. ts-context AboutDlg
56
#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:62
57
msgid "Quassel IRC is mainly developed by:"
58
msgstr "Hlavní vývojáři Quassel IRC:"
59

 
60
#. ts-context AboutDlg
61
#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:77
62
msgid ""
63
"We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) "
64
"and everybody we forgot to mention here:"
65
msgstr ""
66
"Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a "
67
"také všem, na které jsme zde zapomněli:"
68

 
69
#. ts-context AboutDlg
70
#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:128
71
msgid ""
72
"Special thanks goes to:<br><dl><dt><img "
73
"src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for "
74
"the original Quassel icon - The All-Seeing Eye</dt><dt><img "
75
"src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a "
76
"href=\"http://www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for "
77
"creating all the artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img "
78
"src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a "
79
"href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known as "
80
"Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring "
81
"development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a "
82
"href=\"http://www.nokia.com\"><img "
83
"src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for keeping Qt alive, and for "
84
"sponsoring development of Quassel Mobile with N810s</dd>"
85
msgstr ""
86
"Zvláště bychom rádi poděkovali:<br><dl><dt><img "
87
"src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;<b>Johnu \"nox\" "
88
"Handovi</b></dt><dd>pro skvělý artwork a Quassel logo/ikonku</dt><dt><img "
89
"src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a "
90
"href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a></b></dt><dd>pro "
91
"vytvoření většiny ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v "
92
"aplikaci</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a "
93
"href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software (dříve znám jako "
94
"Trolltech)</a></b></dt><dd>za vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponzorování "
95
"vývoje QuasselTopia s Greenphones a dalších</dd><dt><b><a "
96
"href=\"http://www.nokia.com\"><img "
97
"src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>pro udržování Qt naživu, a pro "
98
"sponzorování vývoje Quassel Mobile N810</dd>"
99

 
100
#. ts-context AboutDlg
101
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17
102
msgid "About Quassel"
103
msgstr "O aplikaci Quassel"
104

 
105
#. ts-context AboutDlg
106
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59
107
msgid ""
108
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
109
"type=\"text/css\">\n"
110
"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
111
"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; "
112
"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
113
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
114
"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel "
115
"IRC</p></body></html>"
116
msgstr ""
117
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
118
"type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body "
119
"style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; "
120
"font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
121
"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; "
122
"text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></html>"
123

 
124
#. ts-context AboutDlg
125
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75
126
msgid ""
127
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
128
"type=\"text/css\">\n"
129
"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
130
"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; "
131
"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
132
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
133
"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, "
134
"Build &gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
135
msgstr ""
136
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
137
"type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body "
138
"style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; "
139
"font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
140
"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; "
141
"text-indent:0px;\">Verze 0.2.0-pre, Build &gt;= 474 "
142
"(2008-02-08)</p></body></html>"
143

 
144
#. ts-context AboutDlg
145
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115
146
msgid "&About"
147
msgstr "O &aplikaci"
148

 
149
#. ts-context AboutDlg
150
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135
151
msgid "A&uthors"
152
msgstr "A&utoři"
153

 
154
#. ts-context AboutDlg
155
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155
156
msgid "&Contributors"
157
msgstr "Přispěva&telé"
158

 
159
#. ts-context AboutDlg
160
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175
161
msgid "&Thanks To"
162
msgstr "Podě&kování"
163

 
164
#. ts-context AbstractSqlStorage
165
#: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:112
166
msgid ""
167
"Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
168
msgstr "Instalované schéma (verze %1) není aktuální. aktualizuji na %2..."
169

 
170
#. ts-context AbstractSqlStorage
171
#: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:114
172
msgid "Upgrade failed..."
173
msgstr "Aktualizace selhala..."
174

 
175
#. ts-context AliasesModel
176
#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55
177
msgid ""
178
"<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash "
179
"command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
180
msgstr ""
181
"<b>Zkratka pro alternativu</b><br />Lze ji použít jako běžný lomítkový "
182
"příkaz.<br /><br /><b>Příklad:</b> \"foo\" lze zavolat pomocí /foo"
183

 
184
#. ts-context AliasesModel
185
#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59
186
msgid ""
187
"<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special "
188
"variables:</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - "
189
"<b>$i..j</b> represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br "
190
"/> - <b>$i..</b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br "
191
"/> - <b>$i:hostname</b> represents the hostname of the user identified by "
192
"the i'th parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br "
193
"/> - <b>$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of "
194
"the selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with "
195
"semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will "
196
"be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All "
197
"1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
198
msgstr ""
199
"<b>Text na jaký bude převedena zkratka</b><br /><b>Speciální hodnoty:</b><br "
200
"/> - <b>$i</b> reprezentuje i-tý parametr.<br /> - <b>$i..j</b> reprezentuje "
201
"i-tý až j-tý parametr oddělený mezerami.<br /> - <b>$i..</b> reprezentuje "
202
"všechny parametry od i-tého, oddělené mezerami.<br /> - <b>$i:hostname</b> "
203
"reprezentuje název počítače uživatele identifikovaného i-tým parametrem nebo "
204
"* pokud je neznámý.<br /> - <b>$0</b> celý text.<br /> - <b>$nick</b> vaše "
205
"současná přezdívka<br /> - <b>$channel</b> název vybraného kanálu<br /><br "
206
"/>Oddělení více příkazů je umožněno pomocí středníku<br /><br "
207
"/><b>Příklad:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" bude interpretováno jako "
208
"\"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
209

 
210
#. ts-context AliasesModel
211
#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170
212
msgid "Alias"
213
msgstr "Alternativa"
214

 
215
#. ts-context AliasesModel
216
#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171
217
msgid "Expansion"
218
msgstr "Rozšířený výraz"
219

 
220
#. ts-context AliasesSettingsPage
221
#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
222
msgid "Aliases"
223
msgstr "Alternativy"
224

 
225
#. ts-context AliasesSettingsPage
226
#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
227
msgid "IRC"
228
msgstr "IRC"
229

 
230
#. ts-context AliasesSettingsPage
231
#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13
232
msgid "Form"
233
msgstr "Form"
234

 
235
#. ts-context AliasesSettingsPage
236
#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27
237
msgid "New"
238
msgstr "Nová"
239

 
240
#. ts-context AliasesSettingsPage
241
#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41
242
msgid "Delete"
243
msgstr "Smazat"
244

 
245
#. ts-context AppearanceSettingsPage
246
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35
247
msgid "Interface"
248
msgstr "Rozhraní"
249

 
250
#. ts-context AppearanceSettingsPage
251
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47
252
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:71
253
msgid "<System Default>"
254
msgstr "<Systémové výchozí>"
255

 
256
#. ts-context AppearanceSettingsPage
257
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:214
258
msgid "Please choose a stylesheet file"
259
msgstr "Prosím vyberte soubor stylu"
260

 
261
#. ts-context AppearanceSettingsPage
262
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:14
263
msgid "Form"
264
msgstr "Form"
265

 
266
#. ts-context AppearanceSettingsPage
267
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29
268
msgid "Set application style"
269
msgstr "Zvolte styl aplikace"
270

 
271
#. ts-context AppearanceSettingsPage
272
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43
273
msgid "Set the application language. Requires restart!"
274
msgstr "Zvolte jazyk aplikace. Vyžaduje restart!"
275

 
276
#. ts-context AppearanceSettingsPage
277
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22
278
msgid "Client style:"
279
msgstr "Styl klienta:"
280

 
281
#. ts-context AppearanceSettingsPage
282
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36
283
msgid "Language:"
284
msgstr "Jazyk:"
285

 
286
#. ts-context AppearanceSettingsPage
287
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75
288
msgid "Use custom stylesheet"
289
msgstr "Používat vlastní soubor stylu"
290

 
291
#. ts-context AppearanceSettingsPage
292
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109
293
msgid "Path:"
294
msgstr "Cesta:"
295

 
296
#. ts-context AppearanceSettingsPage
297
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141
298
msgid "..."
299
msgstr "..."
300

 
301
#. ts-context AppearanceSettingsPage
302
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150
303
msgid "Show system tray icon"
304
msgstr "Zobrazovat ikonu v systémové části panelu"
305

 
306
#. ts-context AppearanceSettingsPage
307
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184
308
msgid "Hide to tray on close button"
309
msgstr "Při zavření skrýt do systémové části panelu"
310

 
311
#. ts-context AppearanceSettingsPage
312
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:199
313
msgid "Message Redirection"
314
msgstr "Přesměrování zpráv"
315

 
316
#. ts-context AppearanceSettingsPage
317
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:205
318
msgid "User Notices:"
319
msgstr "Uživatelská oznámení:"
320

 
321
#. ts-context AppearanceSettingsPage
322
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:248
323
msgid "Server Notices:"
324
msgstr "Oznámení serveru:"
325

 
326
#. ts-context AppearanceSettingsPage
327
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:262
328
msgid "Default Target"
329
msgstr "Výchozí cíl"
330

 
331
#. ts-context AppearanceSettingsPage
332
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:269
333
msgid "Status Window"
334
msgstr "Okno stavu"
335

 
336
#. ts-context AppearanceSettingsPage
337
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:276
338
msgid "Current Chat"
339
msgstr "Aktuální rozhovor"
340

 
341
#. ts-context AppearanceSettingsPage
342
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:283
343
msgid "Errors:"
344
msgstr "Chyby:"
345

 
346
#. ts-context AppearanceSettingsPage
347
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52
348
msgid "<Original>"
349
msgstr "<Původní>"
350

 
351
#. ts-context AwayLogView
352
#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33
353
msgid "Away Log"
354
msgstr "Logovaní při nastavení pryč"
355

 
356
#. ts-context AwayLogView
357
#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44
358
msgid "Show Network Name"
359
msgstr "Zobrazit název sítě"
360

 
361
#. ts-context AwayLogView
362
#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:49
363
msgid "Show Buffer Name"
364
msgstr "Zobrazit název záložky"
365

 
366
#. ts-context BacklogSettingsPage
367
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:14
368
msgid "Form"
369
msgstr "Form"
370

 
371
#. ts-context BacklogSettingsPage
372
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138
373
msgid ""
374
"amount of messages per buffer that are requested after the core connection "
375
"has been established."
376
msgstr ""
377
"množství zpráv za záložku, které jsou vyžádány když bylo navázáno spojení s "
378
"jádrem."
379

 
380
#. ts-context BacklogSettingsPage
381
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141
382
msgid "Initial backlog amount:"
383
msgstr "Výchozí množství historie:"
384

 
385
#. ts-context BacklogSettingsPage
386
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222
387
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232
388
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354
389
msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer."
390
msgstr "Maximální množství zpráv, které se stáhnou za záložku."
391

 
392
#. ts-context BacklogSettingsPage
393
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75
394
msgid "Backlog request method:"
395
msgstr "Metoda požadování historie:"
396

 
397
#. ts-context BacklogSettingsPage
398
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83
399
msgid "Fixed amount per chat"
400
msgstr "Pevné množství za záložku"
401

 
402
#. ts-context BacklogSettingsPage
403
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88
404
msgid "Unread messages per chat"
405
msgstr "Nepřečtené zprávy za záložku"
406

 
407
#. ts-context BacklogSettingsPage
408
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93
409
msgid "Globally unread messages"
410
msgstr "Celkově nepřečtené zprávy"
411

 
412
#. ts-context BacklogSettingsPage
413
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123
414
msgid ""
415
"The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat "
416
"window from the backlog."
417
msgstr ""
418
"Nejjednodušší požadavek. Stáhne přesný počet řádků pro každou záložku z "
419
"historie."
420

 
421
#. ts-context BacklogSettingsPage
422
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205
423
msgid ""
424
"This requester fetches unread messages for each chat window individually. "
425
"The amount of lines can be limited per chat.\n"
426
"\n"
427
"You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better "
428
"context."
429
msgstr ""
430
"Tento požadavek stáhne nepřečtené zprávy individuálně pro každou záložku. "
431
"Množství řádek lze limitovat pro celý rozhovor.\n"
432
"\n"
433
"Také můžete vybrat množství dodatečně stahovaných zastaralých zpráv pro "
434
"lepší srozumitelnost."
435

 
436
#. ts-context BacklogSettingsPage
437
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225
438
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347
439
msgid "Limit:"
440
msgstr "Omezení:"
441

 
442
#. ts-context BacklogSettingsPage
443
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235
444
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357
445
msgid "Unlimited"
446
msgstr "Neomezeně"
447

 
448
#. ts-context BacklogSettingsPage
449
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260
450
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270
451
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382
452
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392
453
msgid ""
454
"Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The "
455
"Limit does not apply here."
456
msgstr ""
457
"Množství zpráv které se stáhnou dodatečně k nepřečteným zprávám. Omezení zde "
458
"neplatí."
459

 
460
#. ts-context BacklogSettingsPage
461
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263
462
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385
463
msgid "Additional Messages:"
464
msgstr "Dodatečné zprávy:"
465

 
466
#. ts-context BacklogSettingsPage
467
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324
468
msgid ""
469
"This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for "
470
"all chats.\n"
471
"\n"
472
"Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or "
473
"have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
474
"It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the "
475
"fastest.\n"
476
"\n"
477
"You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better "
478
"context."
479
msgstr ""
480
"Tento požadavek stáhne všechny zprávy novější nežli nejstarší nepřečtené "
481
"zprávy pro všechny záložky.\n"
482
"\n"
483
"Poznámka: Tento požadavek není doporučen pokud používáte skryté, nebo "
484
"neaktivní, záložky (tedy žádné nepoužívané pokecy ani kanály)\n"
485
"Je užitečný k omezení celkového získávání historie a je pravděpodobně "
486
"nejrychlejší.\n"
487
"\n"
488
"Můžete také vybrat dodatečné zprávy pro získání lepšího přehledu."
489

 
490
#. ts-context BacklogSettingsPage
491
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344
492
msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
493
msgstr "Maximální množství zpráv stažené pro všechny záložky."
494

 
495
#. ts-context BacklogSettingsPage
496
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22
497
msgid ""
498
"Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in "
499
"the buffer view."
500
msgstr ""
501
"Počet zpráv které se stáhnou z jádra při rolování myší ve zobrazené záložce."
502

 
503
#. ts-context BacklogSettingsPage
504
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25
505
msgid "Dynamic backlog amount:"
506
msgstr "Dynamická velikost získávané historie:"
507

 
508
#. ts-context BacklogSettingsPage
509
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
510
msgid "Interface"
511
msgstr "Rozhraní"
512

 
513
#. ts-context BacklogSettingsPage
514
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
515
msgid "Backlog Fetching"
516
msgstr "Stahování historie"
517

 
518
#. ts-context BufferItem
519
#: ../src/client/networkmodel.cpp:324
520
msgid "<p> %1 - %2 </p>"
521
msgstr "<p> %1 - %2 </p>"
522

 
523
#. ts-context BufferView
524
#: ../src/uisupport/bufferview.cpp:248
525
msgid "Merge buffers permanently?"
526
msgstr "Sloučit trvale záložky?"
527

 
528
#. ts-context BufferView
529
#: ../src/uisupport/bufferview.cpp:249
530
msgid ""
531
"Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
532
" This cannot be reversed!"
533
msgstr ""
534
"Opravdu chcete trvale sloučit záložku \"%1\" do záložky \"%2\"?\n"
535
"Tuto operaci nelze zvrátit!"
536

 
537
#. ts-context BufferViewEditDlg
538
#: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14
539
msgid "Dialog"
540
msgstr "Dialog"
541

 
542
#. ts-context BufferViewEditDlg
543
#: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22
544
msgid "Please enter a name for the chat list:"
545
msgstr "Prosím zadejte název pro seznam pokeců:"
546

 
547
#. ts-context BufferViewEditDlg
548
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520
549
msgid "Add Chat List"
550
msgstr "Přidat seznam pokeců"
551

 
552
#. ts-context BufferViewFilter
553
#: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52
554
msgid "Show / Hide Chats"
555
msgstr "Zobrazit / Skrýt rozhovory"
556

 
557
#. ts-context BufferViewSettingsPage
558
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
559
msgid "Custom Chat Lists"
560
msgstr "Vlastní seznamy rozhovorů"
561

 
562
#. ts-context BufferViewSettingsPage
563
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100
564
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117
565
msgid "All"
566
msgstr "Vše"
567

 
568
#. ts-context BufferViewSettingsPage
569
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
570
msgid "Interface"
571
msgstr "Rozhraní"
572

 
573
#. ts-context BufferViewSettingsPage
574
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342
575
msgid "Delete Chat List?"
576
msgstr "Smazat seznam rozhovorů?"
577

 
578
#. ts-context BufferViewSettingsPage
579
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343
580
msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?"
581
msgstr "Opravdu chcete smazat seznam rozhovorů \"%1\"?"
582

 
583
#. ts-context BufferViewSettingsPage
584
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:14
585
msgid "Form"
586
msgstr "Form"
587

 
588
#. ts-context BufferViewSettingsPage
589
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31
590
msgid "Re&name..."
591
msgstr "Přejme&novat..."
592

 
593
#. ts-context BufferViewSettingsPage
594
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48
595
msgid "&Add..."
596
msgstr "Přid&at..."
597

 
598
#. ts-context BufferViewSettingsPage
599
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71
600
msgid "De&lete"
601
msgstr "&Smazat"
602

 
603
#. ts-context BufferViewSettingsPage
604
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92
605
msgid "Network:"
606
msgstr "Síť:"
607

 
608
#. ts-context BufferViewSettingsPage
609
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110
610
msgid ""
611
"This option is not available when all Networks are visible.\n"
612
"In this mode no separate status buffer is displayed."
613
msgstr ""
614
"Tato možnost není dostupná když jsou viditelné všechny sítě\n"
615
"V daném režimu nejsou zobrazeny separátní záložky stavu."
616

 
617
#. ts-context BufferViewSettingsPage
618
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84
619
msgid "Chat List Settings"
620
msgstr "Nastavení seznamu rozhovorů"
621

 
622
#. ts-context BufferViewSettingsPage
623
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114
624
msgid "Show status window"
625
msgstr "Zobrazit okno statusu"
626

 
627
#. ts-context BufferViewSettingsPage
628
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121
629
msgid "Show channels"
630
msgstr "Zobrazit kanály"
631

 
632
#. ts-context BufferViewSettingsPage
633
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128
634
msgid "Show queries"
635
msgstr "Zobrazit rozhovory"
636

 
637
#. ts-context BufferViewSettingsPage
638
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135
639
msgid "Hide inactive chats"
640
msgstr "Skrýt neaktivní"
641

 
642
#. ts-context BufferViewSettingsPage
643
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142
644
msgid "Add new chats automatically"
645
msgstr "Přidávat nové automaticky"
646

 
647
#. ts-context BufferViewSettingsPage
648
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149
649
msgid "Sort alphabetically"
650
msgstr "Seřadit abecedně"
651

 
652
#. ts-context BufferViewSettingsPage
653
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156
654
msgid "Minimum Activity:"
655
msgstr "Minimální aktivita:"
656

 
657
#. ts-context BufferViewSettingsPage
658
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164
659
msgid "No Activity"
660
msgstr "Žádná aktivita"
661

 
662
#. ts-context BufferViewSettingsPage
663
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169
664
msgid "Other Activity"
665
msgstr "Další aktivity"
666

 
667
#. ts-context BufferViewSettingsPage
668
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174
669
msgid "New Message"
670
msgstr "Nová zpráva"
671

 
672
#. ts-context BufferViewSettingsPage
673
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179
674
msgid "Highlight"
675
msgstr "Zvýraznění"
676

 
677
#. ts-context BufferViewSettingsPage
678
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205
679
msgid "Preview:"
680
msgstr "Náhled:"
681

 
682
#. ts-context BufferViewWidget
683
#: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26
684
msgid "BufferView"
685
msgstr "Pohled na záložky"
686

 
687
#. ts-context BufferWidget
688
#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:74
689
msgid "Zoom In"
690
msgstr "Přiblížit"
691

 
692
#. ts-context BufferWidget
693
#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:80
694
msgid "Zoom Out"
695
msgstr "Oddálit"
696

 
697
#. ts-context BufferWidget
698
#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:85
699
msgid "Actual Size"
700
msgstr "Současná velikost"
701

 
702
#. ts-context ChannelBufferItem
703
#: ../src/client/networkmodel.cpp:481
704
msgid "<b>Channel %1</b>"
705
msgstr "<b>Kanál %1</b>"
706

 
707
#. ts-context ChannelBufferItem
708
#: ../src/client/networkmodel.cpp:484
709
msgid "<b>Users:</b> %1"
710
msgstr "<b>uživatelé:</b> %1"
711

 
712
#. ts-context ChannelBufferItem
713
#: ../src/client/networkmodel.cpp:488
714
msgid "<b>Mode:</b> %1"
715
msgstr "<b>Mód:</b> %1"
716

 
717
#. ts-context ChannelBufferItem
718
#: ../src/client/networkmodel.cpp:499
719
msgid "<b>Topic:</b> %1"
720
msgstr "<b>Téma:</b> %1"
721

 
722
#. ts-context ChannelBufferItem
723
#: ../src/client/networkmodel.cpp:503
724
msgid "Not active <br /> Double-click to join"
725
msgstr "Neaktivní <br /> Dvojklikem vstupte"
726

 
727
#. ts-context ChannelBufferItem
728
#: ../src/client/networkmodel.cpp:506
729
msgid "<p> %1 </p>"
730
msgstr "<p> %1 </p>"
731

 
732
#. ts-context ChannelListDlg
733
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:13
734
msgid "Channel List"
735
msgstr "Seznam Kanálů"
736

 
737
#. ts-context ChannelListDlg
738
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:37
739
msgid "Search Pattern:"
740
msgstr "Vyhledávaný text:"
741

 
742
#. ts-context ChannelListDlg
743
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:47
744
msgid ""
745
"Toggle between simple and advanced mode.\n"
746
"Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
747
msgstr ""
748
"Přepnout mezi jednoduchým a pokročilým módem.Pokročilý mód umožňuje předat "
749
"vyhledávaný řetězec IRC Serveru."
750

 
751
#. ts-context ChannelListDlg
752
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:61
753
msgid "Show Channels"
754
msgstr "Zobrazit kanály"
755

 
756
#. ts-context ChannelListDlg
757
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:85
758
msgid "Filter:"
759
msgstr "Filtr:"
760

 
761
#. ts-context ChannelListDlg
762
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:97
763
msgid "Errors Occured:"
764
msgstr "Nastalé chyby:"
765

 
766
#. ts-context ChannelListDlg
767
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:131
768
msgid ""
769
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
770
"\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
771
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
772
"type=\"text/css\">\n"
773
"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
774
"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; "
775
"font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
776
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
777
"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida "
778
"Grande'; font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</p>\n"
779
"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
780
"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "
781
"font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
782
msgstr ""
783
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
784
"\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\"><html><head><meta "
785
"name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css\">p, li { "
786
"white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu "
787
"Sans'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;\"><p style=\" "
788
"margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; "
789
"-qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; "
790
"font-size:13pt;\">TADY UŽ ANI SVĚCENÁ VODA NEPOMŮŽE!!11</p><p "
791
"style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
792
"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "
793
"font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
794

 
795
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
796
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
797
msgid "Chat Monitor"
798
msgstr "Monitor pokecu"
799

 
800
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
801
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
802
msgid "Interface"
803
msgstr "Rozhraní"
804

 
805
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
806
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:58
807
msgid "Opt In"
808
msgstr "Opt In"
809

 
810
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
811
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59
812
msgid "Opt Out"
813
msgstr "Opt Out"
814

 
815
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
816
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133
817
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:236
818
msgid "Show:"
819
msgstr "Zobrazit:"
820

 
821
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
822
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:239
823
msgid "Ignore:"
824
msgstr "Ignorovat:"
825

 
826
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
827
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:14
828
msgid "Form"
829
msgstr "Form"
830

 
831
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
832
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22
833
msgid "Operation Mode:"
834
msgstr "Operační režim:"
835

 
836
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
837
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29
838
msgid ""
839
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
840
"\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
841
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
842
"type=\"text/css\">\n"
843
"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
844
"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; "
845
"font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
846
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
847
"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" "
848
"font-weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
849
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
850
"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "
851
"font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: "
852
"underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Only buffers "
853
"on the right side are shown in chatmonitor</span></p>\n"
854
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
855
"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" "
856
"text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will "
857
"be ignored in chatmonitor</p></body></html>"
858
msgstr ""
859
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" "
860
"\"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd\">\n"
861
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style "
862
"type=\"text/css\">\n"
863
"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
864
"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; "
865
"font-weight:400; font-style:normal;\">\n"
866
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
867
"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" "
868
"font-weight:600;\">Operační režimy:</span></p>\n"
869
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
870
"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; "
871
"font-weight:600;\"><span style=\" font-weight:400; text-decoration: "
872
"underline;\">Opt-In:</span> <span style=\" font-weight:400;\">Monitor pokecu "
873
"zobrazuje pouze záložky na pravé straně.</span></p>\n"
874
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; "
875
"margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" "
876
"text-decoration: underline;\">Opt-Out:</span>Monitor pokecu ignoruje záložky "
877
"na pravé straně.</p></body></html>"
878

 
879
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
880
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61
881
msgid "Available:"
882
msgstr "Dostupné:"
883

 
884
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
885
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88
886
msgid "Move selected buffers to the left"
887
msgstr "Přesune vybrané záložky doleva"
888

 
889
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
890
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102
891
msgid "Move selected buffers to the right"
892
msgstr "Přesune vybrané záložky doprava"
893

 
894
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
895
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147
896
msgid ""
897
"Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
898
msgstr ""
899
"Zobrazovat zvýraznění v monitoru pokecu i v případě, že záložka je ignorována"
900

 
901
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
902
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150
903
msgid "Always show highlighted messages"
904
msgstr "Vždy zobrazovat zvýrazněné zprávy"
905

 
906
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
907
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157
908
msgid "Show own messages"
909
msgstr "Zobrazovat vlastní zprávy"
910

 
911
#. ts-context ChatMonitorView
912
#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:52
913
msgid "Show Own Messages"
914
msgstr "Zobrazit vlastní zprávy"
915

 
916
#. ts-context ChatMonitorView
917
#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:59
918
msgid "Show Network Name"
919
msgstr "Zobrazit název sítě"
920

 
921
#. ts-context ChatMonitorView
922
#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:64
923
msgid "Show Buffer Name"
924
msgstr "Zobrazit název záložky"
925

 
926
#. ts-context ChatMonitorView
927
#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:71
928
msgid "Configure..."
929
msgstr "Nastavit..."
930

 
931
#. ts-context ChatScene
932
#: ../src/qtui/chatscene.cpp:589
933
msgid "Copy Selection"
934
msgstr "Kopírovat označené"
935

 
936
#. ts-context ChatViewSearchBar
937
#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:13
938
msgid "Form"
939
msgstr "Form"
940

 
941
#. ts-context ChatViewSearchBar
942
#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:19
943
#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:33 ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:44
944
msgid "..."
945
msgstr "..."
946

 
947
#. ts-context ChatViewSearchBar
948
#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55
949
msgid "case sensitive"
950
msgstr "citlivost na velikost"
951

 
952
#. ts-context ChatViewSearchBar
953
#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62
954
msgid "search nick"
955
msgstr "hledat přezdívku"
956

 
957
#. ts-context ChatViewSearchBar
958
#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69
959
msgid "search message"
960
msgstr "hledat zprávu"
961

 
962
#. ts-context ChatViewSearchBar
963
#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82
964
msgid "ignore joins, parts, etc."
965
msgstr "Ignorovat vstupy, výstupy, atd."
966

 
967
#. ts-context ChatViewSettingsPage
968
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27
969
msgid "Interface"
970
msgstr "Rozhraní"
971

 
972
#. ts-context ChatViewSettingsPage
973
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27
974
msgid "Chat View"
975
msgstr "Okno rozhovoru"
976

 
977
#. ts-context ChatViewSettingsPage
978
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:14
979
msgid "Form"
980
msgstr "Form"
981

 
982
#. ts-context ChatViewSettingsPage
983
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22
984
msgid "Timestamp format:"
985
msgstr "Formát času:"
986

 
987
#. ts-context ChatViewSettingsPage
988
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:32
989
msgid "[hh:mm:ss]"
990
msgstr "[hh:mm:ss]"
991

 
992
#. ts-context ChatViewSettingsPage
993
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:59
994
msgid "Custom chat window font:"
995
msgstr "Vlastní font v okně rozhovoru:"
996

 
997
#. ts-context ChatViewSettingsPage
998
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:92
999
msgid "Allow colored text (mIRC color codes)"
1000
msgstr "Povolit barevný text (mIRC kódy barev)"
1001

 
1002
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1003
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:108
1004
msgid ""
1005
"Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
1006
msgstr "Zobrazit náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL"
1007

 
1008
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1009
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:111
1010
msgid "Show previews of webpages on URL hover"
1011
msgstr "Zobrazí náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL"
1012

 
1013
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1014
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:127
1015
msgid "Custom Colors"
1016
msgstr "Vlastní barvy"
1017

 
1018
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1019
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:145
1020
msgid "Action:"
1021
msgstr "Akce:"
1022

 
1023
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1024
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:152
1025
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:176
1026
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:200
1027
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:237
1028
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:261
1029
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:292
1030
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:316
1031
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:340
1032
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:364
1033
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:381
1034
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:421
1035
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:438
1036
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:455
1037
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:472
1038
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:489
1039
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:506
1040
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:523
1041
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:540
1042
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:557
1043
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:574
1044
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:591
1045
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:608
1046
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:625
1047
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:642
1048
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:659
1049
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:676
1050
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:704
1051
msgid "..."
1052
msgstr "..."
1053

 
1054
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1055
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:169
1056
msgid "Timestamp:"
1057
msgstr "Časová známka:"
1058

 
1059
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1060
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:193
1061
msgid "Channel message:"
1062
msgstr "Zpráva kanálu:"
1063

 
1064
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1065
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:230
1066
msgid "Highlight foreground:"
1067
msgstr "Popředí zvýrazněné:"
1068

 
1069
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1070
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:254
1071
msgid "Command message:"
1072
msgstr "Zprava příkazu:"
1073

 
1074
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1075
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:278
1076
msgid "Highlight background:"
1077
msgstr "Pozadí zvýrazněné:"
1078

 
1079
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1080
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:285
1081
msgid "Server message:"
1082
msgstr "Zpráva serveru:"
1083

 
1084
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1085
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:309
1086
msgid "Marker line:"
1087
msgstr "Značící řádka:"
1088

 
1089
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1090
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:333
1091
msgid "Error message:"
1092
msgstr "Chybová zpráva:"
1093

 
1094
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1095
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:357
1096
msgid "Background:"
1097
msgstr "Pozadí:"
1098

 
1099
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1100
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:401
1101
msgid "Use Sender Coloring"
1102
msgstr "Používat barvy pro odesílatele"
1103

 
1104
#. ts-context ChatViewSettingsPage
1105
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:697
1106
msgid "Own messages:"
1107
msgstr "Vlastní zprávy:"
1108

 
1109
#. ts-context Client
1110
#: ../src/client/client.cpp:265
1111
msgid "Identity already exists in client!"
1112
msgstr "Identita v klientu již existuje!"
1113

 
1114
#. ts-context Client
1115
#: ../src/client/client.cpp:365
1116
msgid "All Chats"
1117
msgstr "Všechny pokecy"
1118

 
1119
#. ts-context ClientBacklogManager
1120
#: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:153
1121
msgid "Processed %1 messages in %2 seconds."
1122
msgstr "Zpracováno %1 zpráv v %2 vteřin."
1123

 
1124
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1125
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14
1126
msgid "Configure the IRC Connection"
1127
msgstr "Nastavení spojení k IRC serveru"
1128

 
1129
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1130
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20
1131
msgid "Enable Ping Timeout Detection"
1132
msgstr "Povolit detekci Ping Timeout"
1133

 
1134
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1135
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37
1136
msgid "Ping interval:"
1137
msgstr "Interval ping:"
1138

 
1139
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1140
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44
1141
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155
1142
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213
1143
msgid " seconds"
1144
msgstr " vteřin"
1145

 
1146
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1147
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80
1148
msgid "Disconnect after"
1149
msgstr "Odpojit po"
1150

 
1151
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1152
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103
1153
msgid "missed pings"
1154
msgstr "zmeškaných ping"
1155

 
1156
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1157
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128
1158
msgid ""
1159
"This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly "
1160
"interesting for tracking users' away status."
1161
msgstr ""
1162
"Toto nastavení povolí periodické zjišťování informací o uživatelích s "
1163
"použitím příkazu /WHO. Tato funkce je zajímavá pro zjišťování důvodu proč je "
1164
"uživatel pryč."
1165

 
1166
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1167
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131
1168
msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)"
1169
msgstr "Povolit automatické vyhledávání informací o uživatelích (/WHO)"
1170

 
1171
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1172
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148
1173
msgid "Update interval:"
1174
msgstr "Interval aktualizace:"
1175

 
1176
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1177
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177
1178
msgid "Ignore channels with more than:"
1179
msgstr "Ignorovat kanály s více než:"
1180

 
1181
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1182
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184
1183
msgid " users"
1184
msgstr "uživatelé"
1185

 
1186
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1187
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206
1188
msgid "Minimum delay between requests:"
1189
msgstr "Minimální přestávka mezi požadavky:"
1190

 
1191
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1192
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.cpp:27
1193
msgid "IRC"
1194
msgstr "IRC"
1195

 
1196
#. ts-context ContentsChatItem
1197
#: ../src/qtui/chatitem.cpp:594
1198
msgid "Copy Link Address"
1199
msgstr "Kopírovat adresu odkazu"
1200

 
1201
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1202
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38
1203
msgid "Connect"
1204
msgstr "Připojit"
1205

 
1206
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1207
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39
1208
msgid "Disconnect"
1209
msgstr "Odpojit"
1210

 
1211
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1212
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41
1213
msgid "Join"
1214
msgstr "Vstoupit"
1215

 
1216
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1217
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42
1218
msgid "Part"
1219
msgstr "Opustit"
1220

 
1221
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1222
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43
1223
msgid "Delete Chat(s)..."
1224
msgstr "Smazat rozhovor(y)..."
1225

 
1226
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1227
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44
1228
msgid "Go to Chat"
1229
msgstr "Přejít na rozhovor"
1230

 
1231
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1232
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46
1233
msgid "Joins"
1234
msgstr "Vstupy"
1235

 
1236
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1237
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47
1238
msgid "Parts"
1239
msgstr "Opuštění"
1240

 
1241
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1242
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48
1243
msgid "Quits"
1244
msgstr "Ukončení"
1245

 
1246
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1247
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49
1248
msgid "Nick Changes"
1249
msgstr "Změny přezdívek"
1250

 
1251
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1252
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50
1253
msgid "Mode Changes"
1254
msgstr "Změny režimu"
1255

 
1256
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1257
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51
1258
msgid "Day Changes"
1259
msgstr "Změny dní"
1260

 
1261
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1262
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52
1263
msgid "Topic Changes"
1264
msgstr "Změny tématu"
1265

 
1266
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1267
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53
1268
msgid "Set as Default..."
1269
msgstr "Nastavit jako výchozí..."
1270

 
1271
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1272
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54
1273
msgid "Use Defaults..."
1274
msgstr "Použít výchozí..."
1275

 
1276
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1277
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56
1278
msgid "Join Channel..."
1279
msgstr "Vstoupit do kanálu..."
1280

 
1281
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1282
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58
1283
msgid "Start Query"
1284
msgstr "Zahájit pokec"
1285

 
1286
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1287
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59
1288
msgid "Show Query"
1289
msgstr "Zobrazit pokec"
1290

 
1291
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1292
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60
1293
msgid "Whois"
1294
msgstr "Kdo je"
1295

 
1296
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1297
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62
1298
msgid "Version"
1299
msgstr "Verze"
1300

 
1301
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1302
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63
1303
msgid "Time"
1304
msgstr "Čas"
1305

 
1306
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1307
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64
1308
msgid "Ping"
1309
msgstr "Ping"
1310

 
1311
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1312
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65
1313
msgid "Finger"
1314
msgstr "Finger"
1315

 
1316
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1317
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66
1318
msgid "Custom..."
1319
msgstr "Vlastní..."
1320

 
1321
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1322
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78
1323
msgid "Give Operator Status"
1324
msgstr "Přidat práva dozorce"
1325

 
1326
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1327
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79
1328
msgid "Take Operator Status"
1329
msgstr "Odebrat status dozorce"
1330

 
1331
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1332
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80
1333
msgid "Give Voice"
1334
msgstr "Rozkecat"
1335

 
1336
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1337
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81
1338
msgid "Take Voice"
1339
msgstr "Umlčet"
1340

 
1341
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1342
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82
1343
msgid "Kick From Channel"
1344
msgstr "Vyhodit z kanálu"
1345

 
1346
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1347
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83
1348
msgid "Ban From Channel"
1349
msgstr "Zablokovat pro kanál"
1350

 
1351
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1352
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84
1353
msgid "Kick && Ban"
1354
msgstr "Vyhodit && Zablokovat"
1355

 
1356
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1357
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86
1358
msgid "Hide Chat(s) Temporarily"
1359
msgstr "Dočasně skrýt záložku(y)"
1360

 
1361
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1362
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87
1363
msgid "Hide Chat(s) Permanently"
1364
msgstr "Trvale skrýt záložku(y)"
1365

 
1366
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1367
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88
1368
msgid "Show Channel List"
1369
msgstr "Zobrazit seznam kanálů"
1370

 
1371
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1372
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89
1373
msgid "Show Ignore List"
1374
msgstr "Zobrazit seznam ignorovaných"
1375

 
1376
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1377
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102
1378
msgid "Hide Events"
1379
msgstr "Skrýt události"
1380

 
1381
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1382
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110
1383
msgid "CTCP"
1384
msgstr "CTCP"
1385

 
1386
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1387
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122
1388
msgid "Actions"
1389
msgstr "Akce"
1390

 
1391
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1392
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126
1393
msgid "Ignore"
1394
msgstr "Ignorovat"
1395

 
1396
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1397
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131
1398
msgid "Add Ignore Rule"
1399
msgstr "Přidat pravidlo ignorování"
1400

 
1401
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1402
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132
1403
msgid "Existing Rules"
1404
msgstr "Existující pravidla"
1405

 
1406
#. ts-context Core
1407
#: ../src/core/core.cpp:182
1408
msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
1409
msgstr "Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím..."
1410

 
1411
#. ts-context Core
1412
#: ../src/core/core.cpp:183
1413
msgid ""
1414
"Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
1415
"Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for "
1416
"quasselcore\n"
1417
"to work."
1418
msgstr ""
1419
"V současné chvíli Quassel podporuje SQLite3 a PostgreSQL. Musíte sestavit "
1420
"vaši\n"
1421
"Qt knihovnu s podporou sqlite nebo postgres pluginu aby jádro Quasselu\n"
1422
"mohlo fungovat."
1423

 
1424
#. ts-context Core
1425
#: ../src/core/core.cpp:232
1426
msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
1427
msgstr "Volám restoreState() i když existuje aktivní sezení!"
1428

 
1429
#. ts-context Core
1430
#: ../src/core/core.cpp:273
1431
msgid "Admin user or password not set."
1432
msgstr "Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno."
1433

 
1434
#. ts-context Core
1435
#: ../src/core/core.cpp:277
1436
msgid "Could not setup storage!"
1437
msgstr "Nezdařilo se nastavení úložného prostoru!"
1438

 
1439
#. ts-context Core
1440
#: ../src/core/core.cpp:281
1441
msgid "Creating admin user..."
1442
msgstr "Vytvářím účet administrátora..."
1443

 
1444
#. ts-context Core
1445
#: ../src/core/core.cpp:394
1446
msgid "Invalid listen address %1"
1447
msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech"
1448

 
1449
#. ts-context Core
1450
#: ../src/core/core.cpp:402
1451
msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
1452
msgstr ""
1453
"Naslouchám pro GUI klienty na IPv4 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
1454

 
1455
#. ts-context Core
1456
#: ../src/core/core.cpp:410
1457
msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
1458
msgstr "Nezdařilo se otevření IPv4 rozhraní %1:%2: %3"
1459

 
1460
#. ts-context Core
1461
#: ../src/core/core.cpp:418
1462
msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
1463
msgstr ""
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.