Project

General

Profile

0001-Merged-duplicate-msgid-and-translations-with-msguniq.patch

dpm, 12/05/2009 12:25 AM

View differences:

po/cs.po
1
# Copyright (C) 2009
2
# This file is distributed under the same license as the Quassel package.
3
#
4
# Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>, 2009.
5
msgid ""
6
msgstr ""
7
"Last-Translator: Tomáš Chvátal <scarabeus@gentoo.org>\n"
8
"PO-Revision-Date: 2009-12-01 22:23+0100\n"
9
"Project-Id-Version: \n"
10
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
11
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
14
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
15
"MIME-Version: 1.0\n"
16
"X-Language: cs\n"
17

 
18
#. ts-context AboutDlg
19
#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:32
20
msgid "<b>Version:</b> %1<br><b>Protocol version:</b> %2<br><b>Built:</b> %3"
21
msgstr "<b>Verze:</b> %1<br><b>Verze protokolu:</b> %2<br><b>Složení:</b> %3"
22

 
23
#. ts-context AboutDlg
24
#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:46
25
msgid ""
26
"<b>A modern, distributed IRC Client</b><br><br>&copy;2005-2009 by the "
27
"Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc."
28
"org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> on <a "
29
"href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC is dual-"
30
"licensed under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> "
31
"and <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Most "
32
"icons are &copy; by the <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</"
33
"a> and used under the <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html"
34
"\">LGPL</a>.<br><br>Please use <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org"
35
"\">http://bugs.quassel-irc.org</a> to report bugs."
36
msgstr ""
37
"<b>A Moderní, distribuovaný IRC Client</b><br><br>Vytvořený &copy;2005-2008 "
38
"Quassel Project<br><a href=\"http://quassel-irc.org\">http://quassel-irc."
39
"org</a><br><a href=\"irc://irc.freenode.net/quassel\">#quassel</a> na <a "
40
"href=\"http://www.freenode.net\">Freenode</a><br><br>Quassel IRC je duálně-"
41
"licencován pod <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt\">GPLv2</a> "
42
"a <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt\">GPLv3</a>.<br>Většina "
43
"ikon náleží &copy; <a href=\"http://www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a>u "
44
"pod licencí <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html\">LGPL</a>."
45
"<br><br>Prosíme použijte <a href=\"http://bugs.quassel-irc.org\">http://bugs."
46
"quassel-irc.org</a> pro hlášení chyb."
47

 
48
#. ts-context AboutDlg
49
#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:62
50
msgid "Quassel IRC is mainly developed by:"
51
msgstr "Hlavní vývojáři Quassel IRC:"
52

 
53
#. ts-context AboutDlg
54
#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:77
55
msgid ""
56
"We would like to thank the following contributors (in alphabetical order) "
57
"and everybody we forgot to mention here:"
58
msgstr ""
59
"Rádi bychom poděkovali následujícím přispěvatelům (v abecedním pořadí) a "
60
"také všem, na které jsme zde zapomněli:"
61

 
62
#. ts-context AboutDlg
63
#: ../src/qtui/aboutdlg.cpp:128
64
msgid ""
65
"Special thanks goes to:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png\">&nbsp;"
66
"<b>John \"nox\" Hand</b></dt><dd>for the original Quassel icon - The All-"
67
"Seeing Eye</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://"
68
"www.oxygen-icons.org\">The Oxygen Team</a></b></dt><dd>for creating all the "
69
"artwork you see throughout Quassel</dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png"
70
"\">&nbsp;<b><a href=\"http://www.trolltech.com\">Qt Software formerly known "
71
"as Trolltech</a></b></dt><dd>for creating Qt and Qtopia, and for sponsoring "
72
"development of QuasselTopia with Greenphones and more</dd><dt><a href="
73
"\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/nokia.png\"></a></b></dt><dd>for "
74
"keeping Qt alive, and for sponsoring development of Quassel Mobile with "
75
"N810s</dd>"
76
msgstr ""
77
"Zvláště bychom rádi poděkovali:<br><dl><dt><img src=\":/pics/quassel-eye.png"
78
"\">&nbsp;<b>Johnu \"nox\" Handovi</b></dt><dd>pro skvělý artwork a Quassel "
79
"logo/ikonku</dt><dt><img src=\":/pics/oxygen.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://"
80
"www.oxygen-icons.org\">Oxygen Team</a></b></dt><dd>pro vytvoření většiny "
81
"ostatních skvělých ikon, které můžete vidět všude možně v aplikaci</"
82
"dd><dt><img src=\":/pics/qt-logo-32.png\">&nbsp;<b><a href=\"http://www."
83
"trolltech.com\">Qt Software (dříve znám jako Trolltech)</a></b></dt><dd>za "
84
"vytvoření Qt a Qtopia, a pro sponzorování vývoje QuasselTopia s Greenphones "
85
"a dalších</dd><dt><b><a href=\"http://www.nokia.com\"><img src=\":/pics/"
86
"nokia.png\"></a></b></dt><dd>pro udržování Qt naživu, a pro sponzorování "
87
"vývoje Quassel Mobile N810</dd>"
88

 
89
#. ts-context AboutDlg
90
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:17
91
msgid "About Quassel"
92
msgstr "O aplikaci Quassel"
93

 
94
#. ts-context AboutDlg
95
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:59
96
msgid ""
97
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
98
"\">\n"
99
"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
100
"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; "
101
"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
102
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
103
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></"
104
"html>"
105
msgstr ""
106
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
107
"\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=\" font-"
108
"family:'DejaVu Sans'; font-size:15pt; font-weight:600; font-style:normal;\">"
109
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
110
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Quassel IRC</p></body></"
111
"html>"
112

 
113
#. ts-context AboutDlg
114
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:75
115
msgid ""
116
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
117
"\">\n"
118
"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
119
"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; "
120
"font-weight:600; font-style:normal;\">\n"
121
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
122
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Version 0.2.0-pre, Build "
123
"&gt;= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
124
msgstr ""
125
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
126
"\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></head><body style=\" font-"
127
"family:'DejaVu Sans'; font-size:10pt; font-weight:600; font-style:normal;\">"
128
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
129
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Verze 0.2.0-pre, Build &gt;"
130
"= 474 (2008-02-08)</p></body></html>"
131

 
132
#. ts-context AboutDlg
133
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:115
134
msgid "&About"
135
msgstr "O &aplikaci"
136

 
137
#. ts-context AboutDlg
138
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:135
139
msgid "A&uthors"
140
msgstr "A&utoři"
141

 
142
#. ts-context AboutDlg
143
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:155
144
msgid "&Contributors"
145
msgstr "Přispěva&telé"
146

 
147
#. ts-context AboutDlg
148
#: ../src/qtui/ui/aboutdlg.ui:175
149
msgid "&Thanks To"
150
msgstr "Podě&kování"
151

 
152
#. ts-context AbstractSqlStorage
153
#: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:112
154
msgid ""
155
"Installed Schema (version %1) is not up to date. Upgrading to version %2..."
156
msgstr "Instalované schéma (verze %1) není aktuální. aktualizuji na %2..."
157

 
158
#. ts-context AbstractSqlStorage
159
#: ../src/core/abstractsqlstorage.cpp:114
160
msgid "Upgrade failed..."
161
msgstr "Aktualizace selhala..."
162

 
163
#. ts-context AliasesModel
164
#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:55
165
msgid ""
166
"<b>The shortcut for the alias</b><br />It can be used as a regular slash "
167
"command.<br /><br /><b>Example:</b> \"foo\" can be used per /foo"
168
msgstr ""
169
"<b>Zkratka pro alternativu</b><br />Lze ji použít jako běžný lomítkový "
170
"příkaz.<br /><br /><b>Příklad:</b> \"foo\" lze zavolat pomocí /foo"
171

 
172
#. ts-context AliasesModel
173
#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:59
174
msgid ""
175
"<b>The string the shortcut will be expanded to</b><br /><b>special variables:"
176
"</b><br /> - <b>$i</b> represents the i'th parameter.<br /> - <b>$i..j</b> "
177
"represents the i'th to j'th parameter separated by spaces.<br /> - <b>$i..</"
178
"b> represents all parameters from i on separated by spaces.<br /> - <b>$i:"
179
"hostname</b> represents the hostname of the user identified by the i'th "
180
"parameter or a * if unknown.<br /> - <b>$0</b> the whole string.<br /> - <b>"
181
"$nick</b> your current nickname<br /> - <b>$channel</b> the name of the "
182
"selected channel<br /><br />Multiple commands can be separated with "
183
"semicolons<br /><br /><b>Example:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" will "
184
"be expanded to three separate messages \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All "
185
"1 2 3\" when called like /test 1 2 3"
186
msgstr ""
187
"<b>Text na jaký bude převedena zkratka</b><br /><b>Speciální hodnoty:</"
188
"b><br /> - <b>$i</b> reprezentuje i-tý parametr.<br /> - <b>$i..j</b> "
189
"reprezentuje i-tý až j-tý parametr oddělený mezerami.<br /> - <b>$i..</b> "
190
"reprezentuje všechny parametry od i-tého, oddělené mezerami.<br /> - <b>$i:"
191
"hostname</b> reprezentuje název počítače uživatele identifikovaného i-tým "
192
"parametrem nebo * pokud je neznámý.<br /> - <b>$0</b> celý text.<br /> - <b>"
193
"$nick</b> vaše současná přezdívka<br /> - <b>$channel</b> název vybraného "
194
"kanálu<br /><br />Oddělení více příkazů je umožněno pomocí středníku<br /"
195
"><br /><b>Příklad:</b> \"Test $1; Test $2; Test All $0\" bude interpretováno "
196
"jako \"Test 1\", \"Test 2\" and \"Test All 1 2 3\" when called like /test 1 "
197
"2 3"
198

 
199
#. ts-context AliasesModel
200
#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:170
201
msgid "Alias"
202
msgstr "Alternativa"
203

 
204
#. ts-context AliasesModel
205
#: ../src/qtui/settingspages/aliasesmodel.cpp:171
206
msgid "Expansion"
207
msgstr "Rozšířený výraz"
208

 
209
#. ts-context AliasesSettingsPage
210
#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
211
msgid "Aliases"
212
msgstr "Alternativy"
213

 
214
#. ts-context AliasesSettingsPage
215
#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.cpp:29
216
msgid "IRC"
217
msgstr "IRC"
218

 
219
#. ts-context AliasesSettingsPage
220
#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:13
221
msgid "Form"
222
msgstr "Form"
223

 
224
#. ts-context AliasesSettingsPage
225
#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:27
226
msgid "New"
227
msgstr "Nová"
228

 
229
#. ts-context AliasesSettingsPage
230
#: ../src/qtui/settingspages/aliasessettingspage.ui:41
231
msgid "Delete"
232
msgstr "Smazat"
233

 
234
#. ts-context AppearanceSettingsPage
235
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:35
236
msgid "Interface"
237
msgstr "Rozhraní"
238

 
239
#. ts-context AppearanceSettingsPage
240
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:47
241
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:71
242
msgid "<System Default>"
243
msgstr "<Systémové výchozí>"
244

 
245
#. ts-context AppearanceSettingsPage
246
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.cpp:214
247
msgid "Please choose a stylesheet file"
248
msgstr "Prosím vyberte soubor stylu"
249

 
250
#. ts-context AppearanceSettingsPage
251
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:29
252
msgid "Set application style"
253
msgstr "Zvolte styl aplikace"
254

 
255
#. ts-context AppearanceSettingsPage
256
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:43
257
msgid "Set the application language. Requires restart!"
258
msgstr "Zvolte jazyk aplikace. Vyžaduje restart!"
259

 
260
#. ts-context AppearanceSettingsPage
261
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:22
262
msgid "Client style:"
263
msgstr "Styl klienta:"
264

 
265
#. ts-context AppearanceSettingsPage
266
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:36
267
msgid "Language:"
268
msgstr "Jazyk:"
269

 
270
#. ts-context AppearanceSettingsPage
271
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:75
272
msgid "Use custom stylesheet"
273
msgstr "Používat vlastní soubor stylu"
274

 
275
#. ts-context AppearanceSettingsPage
276
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:109
277
msgid "Path:"
278
msgstr "Cesta:"
279

 
280
#. ts-context AppearanceSettingsPage
281
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:141
282
msgid "..."
283
msgstr "..."
284

 
285
#. ts-context AppearanceSettingsPage
286
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:150
287
msgid "Show system tray icon"
288
msgstr "Zobrazovat ikonu v systémové části panelu"
289

 
290
#. ts-context AppearanceSettingsPage
291
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:184
292
msgid "Hide to tray on close button"
293
msgstr "Při zavření skrýt do systémové části panelu"
294

 
295
#. ts-context AppearanceSettingsPage
296
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:199
297
msgid "Message Redirection"
298
msgstr "Přesměrování zpráv"
299

 
300
#. ts-context AppearanceSettingsPage
301
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:205
302
msgid "User Notices:"
303
msgstr "Uživatelská oznámení:"
304

 
305
#. ts-context AppearanceSettingsPage
306
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:248
307
msgid "Server Notices:"
308
msgstr "Oznámení serveru:"
309

 
310
#. ts-context AppearanceSettingsPage
311
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:262
312
msgid "Default Target"
313
msgstr "Výchozí cíl"
314

 
315
#. ts-context AppearanceSettingsPage
316
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:269
317
msgid "Status Window"
318
msgstr "Okno stavu"
319

 
320
#. ts-context AppearanceSettingsPage
321
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:276
322
msgid "Current Chat"
323
msgstr "Aktuální rozhovor"
324

 
325
#. ts-context AppearanceSettingsPage
326
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:283
327
msgid "Errors:"
328
msgstr "Chyby:"
329

 
330
#. ts-context AppearanceSettingsPage
331
#: ../src/qtui/settingspages/appearancesettingspage.ui:52
332
msgid "<Original>"
333
msgstr "<Původní>"
334

 
335
#. ts-context AwayLogView
336
#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:33
337
msgid "Away Log"
338
msgstr "Logovaní při nastavení pryč"
339

 
340
#. ts-context AwayLogView
341
#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:44
342
msgid "Show Network Name"
343
msgstr "Zobrazit název sítě"
344

 
345
#. ts-context AwayLogView
346
#: ../src/qtui/awaylogview.cpp:49
347
msgid "Show Buffer Name"
348
msgstr "Zobrazit název záložky"
349

 
350
#. ts-context BacklogSettingsPage
351
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:138
352
msgid ""
353
"amount of messages per buffer that are requested after the core connection "
354
"has been established."
355
msgstr ""
356
"množství zpráv za záložku, které jsou vyžádány když bylo navázáno spojení s "
357
"jádrem."
358

 
359
#. ts-context BacklogSettingsPage
360
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:141
361
msgid "Initial backlog amount:"
362
msgstr "Výchozí množství historie:"
363

 
364
#. ts-context BacklogSettingsPage
365
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:222
366
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:232
367
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:354
368
msgid "Maximum amount of messages to be fetched per buffer."
369
msgstr "Maximální množství zpráv, které se stáhnou za záložku."
370

 
371
#. ts-context BacklogSettingsPage
372
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:75
373
msgid "Backlog request method:"
374
msgstr "Metoda požadování historie:"
375

 
376
#. ts-context BacklogSettingsPage
377
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:83
378
msgid "Fixed amount per chat"
379
msgstr "Pevné množství za záložku"
380

 
381
#. ts-context BacklogSettingsPage
382
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:88
383
msgid "Unread messages per chat"
384
msgstr "Nepřečtené zprávy za záložku"
385

 
386
#. ts-context BacklogSettingsPage
387
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:93
388
msgid "Globally unread messages"
389
msgstr "Celkově nepřečtené zprávy"
390

 
391
#. ts-context BacklogSettingsPage
392
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:123
393
msgid ""
394
"The simplest requester. It fetches a fixed amount of lines for each chat "
395
"window from the backlog."
396
msgstr ""
397
"Nejjednodušší požadavek. Stáhne přesný počet řádků pro každou záložku z "
398
"historie."
399

 
400
#. ts-context BacklogSettingsPage
401
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:205
402
msgid ""
403
"This requester fetches unread messages for each chat window individually. "
404
"The amount of lines can be limited per chat.\n"
405
"\n"
406
"You can also choose to fetch additional older chatlines to provide a better "
407
"context."
408
msgstr ""
409
"Tento požadavek stáhne nepřečtené zprávy individuálně pro každou záložku. "
410
"Množství řádek lze limitovat pro celý rozhovor.\n"
411
"\n"
412
"Také můžete vybrat množství dodatečně stahovaných zastaralých zpráv pro "
413
"lepší srozumitelnost."
414

 
415
#. ts-context BacklogSettingsPage
416
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:225
417
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:347
418
msgid "Limit:"
419
msgstr "Omezení:"
420

 
421
#. ts-context BacklogSettingsPage
422
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:235
423
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:357
424
msgid "Unlimited"
425
msgstr "Neomezeně"
426

 
427
#. ts-context BacklogSettingsPage
428
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:260
429
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:270
430
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:382
431
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:392
432
msgid ""
433
"Amount of messages to be fetched in addition to the unread messages. The "
434
"Limit does not apply here."
435
msgstr ""
436
"Množství zpráv které se stáhnou dodatečně k nepřečteným zprávám. Omezení zde "
437
"neplatí."
438

 
439
#. ts-context BacklogSettingsPage
440
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:263
441
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:385
442
msgid "Additional Messages:"
443
msgstr "Dodatečné zprávy:"
444

 
445
#. ts-context BacklogSettingsPage
446
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:324
447
msgid ""
448
"This requester fetches all messages newer than the oldest unread message for "
449
"all chats.\n"
450
"\n"
451
"Note: This requester is not recommended if you use hidden chat windows or "
452
"have inactive chats (i.e.: no stale queries or channels).\n"
453
"It is useful to limit the total amount of the backlog and is probably the "
454
"fastest.\n"
455
"\n"
456
"You can also chose to fetch additional older chatlines to provide a better "
457
"context."
458
msgstr ""
459
"Tento požadavek stáhne všechny zprávy novější nežli nejstarší nepřečtené "
460
"zprávy pro všechny záložky.\n"
461
"\n"
462
"Poznámka: Tento požadavek není doporučen pokud používáte skryté, nebo "
463
"neaktivní, záložky (tedy žádné nepoužívané pokecy ani kanály)\n"
464
"Je užitečný k omezení celkového získávání historie a je pravděpodobně "
465
"nejrychlejší.\n"
466
"\n"
467
"Můžete také vybrat dodatečné zprávy pro získání lepšího přehledu."
468

 
469
#. ts-context BacklogSettingsPage
470
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:344
471
msgid "Maximum amount of messages to be fetched over all buffers."
472
msgstr "Maximální množství zpráv stažené pro všechny záložky."
473

 
474
#. ts-context BacklogSettingsPage
475
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:22
476
msgid ""
477
"Number of messages to be requested from the core when using scrolling up in "
478
"the buffer view."
479
msgstr ""
480
"Počet zpráv které se stáhnou z jádra při rolování myší ve zobrazené záložce."
481

 
482
#. ts-context BacklogSettingsPage
483
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.ui:25
484
msgid "Dynamic backlog amount:"
485
msgstr "Dynamická velikost získávané historie:"
486

 
487
#. ts-context BacklogSettingsPage
488
#: ../src/qtui/settingspages/backlogsettingspage.cpp:27
489
msgid "Backlog Fetching"
490
msgstr "Stahování historie"
491

 
492
#. ts-context BufferItem
493
#: ../src/client/networkmodel.cpp:324
494
msgid "<p> %1 - %2 </p>"
495
msgstr "<p> %1 - %2 </p>"
496

 
497
#. ts-context BufferView
498
#: ../src/uisupport/bufferview.cpp:248
499
msgid "Merge buffers permanently?"
500
msgstr "Sloučit trvale záložky?"
501

 
502
#. ts-context BufferView
503
#: ../src/uisupport/bufferview.cpp:249
504
msgid ""
505
"Do you want to merge the buffer \"%1\" permanently into buffer \"%2\"?\n"
506
" This cannot be reversed!"
507
msgstr ""
508
"Opravdu chcete trvale sloučit záložku \"%1\" do záložky \"%2\"?\n"
509
"Tuto operaci nelze zvrátit!"
510

 
511
#. ts-context BufferViewEditDlg
512
#: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:14
513
msgid "Dialog"
514
msgstr "Dialog"
515

 
516
#. ts-context BufferViewEditDlg
517
#: ../src/qtui/settingspages/buffervieweditdlg.ui:22
518
msgid "Please enter a name for the chat list:"
519
msgstr "Prosím zadejte název pro seznam pokeců:"
520

 
521
#. ts-context BufferViewEditDlg
522
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:520
523
msgid "Add Chat List"
524
msgstr "Přidat seznam pokeců"
525

 
526
#. ts-context BufferViewFilter
527
#: ../src/uisupport/bufferviewfilter.cpp:52
528
msgid "Show / Hide Chats"
529
msgstr "Zobrazit / Skrýt rozhovory"
530

 
531
#. ts-context BufferViewSettingsPage
532
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:36
533
msgid "Custom Chat Lists"
534
msgstr "Vlastní seznamy rozhovorů"
535

 
536
#. ts-context BufferViewSettingsPage
537
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:100
538
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:117
539
msgid "All"
540
msgstr "Vše"
541

 
542
#. ts-context BufferViewSettingsPage
543
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:342
544
msgid "Delete Chat List?"
545
msgstr "Smazat seznam rozhovorů?"
546

 
547
#. ts-context BufferViewSettingsPage
548
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.cpp:343
549
msgid "Do you really want to delete the chat list \"%1\"?"
550
msgstr "Opravdu chcete smazat seznam rozhovorů \"%1\"?"
551

 
552
#. ts-context BufferViewSettingsPage
553
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:31
554
msgid "Re&name..."
555
msgstr "Přejme&novat..."
556

 
557
#. ts-context BufferViewSettingsPage
558
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:48
559
msgid "&Add..."
560
msgstr "Přid&at..."
561

 
562
#. ts-context BufferViewSettingsPage
563
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:71
564
msgid "De&lete"
565
msgstr "&Smazat"
566

 
567
#. ts-context BufferViewSettingsPage
568
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:92
569
msgid "Network:"
570
msgstr "Síť:"
571

 
572
#. ts-context BufferViewSettingsPage
573
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:110
574
msgid ""
575
"This option is not available when all Networks are visible.\n"
576
"In this mode no separate status buffer is displayed."
577
msgstr ""
578
"Tato možnost není dostupná když jsou viditelné všechny sítě\n"
579
"V daném režimu nejsou zobrazeny separátní záložky stavu."
580

 
581
#. ts-context BufferViewSettingsPage
582
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:84
583
msgid "Chat List Settings"
584
msgstr "Nastavení seznamu rozhovorů"
585

 
586
#. ts-context BufferViewSettingsPage
587
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:114
588
msgid "Show status window"
589
msgstr "Zobrazit okno statusu"
590

 
591
#. ts-context BufferViewSettingsPage
592
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:121
593
msgid "Show channels"
594
msgstr "Zobrazit kanály"
595

 
596
#. ts-context BufferViewSettingsPage
597
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:128
598
msgid "Show queries"
599
msgstr "Zobrazit rozhovory"
600

 
601
#. ts-context BufferViewSettingsPage
602
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:135
603
msgid "Hide inactive chats"
604
msgstr "Skrýt neaktivní"
605

 
606
#. ts-context BufferViewSettingsPage
607
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:142
608
msgid "Add new chats automatically"
609
msgstr "Přidávat nové automaticky"
610

 
611
#. ts-context BufferViewSettingsPage
612
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:149
613
msgid "Sort alphabetically"
614
msgstr "Seřadit abecedně"
615

 
616
#. ts-context BufferViewSettingsPage
617
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:156
618
msgid "Minimum Activity:"
619
msgstr "Minimální aktivita:"
620

 
621
#. ts-context BufferViewSettingsPage
622
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:164
623
msgid "No Activity"
624
msgstr "Žádná aktivita"
625

 
626
#. ts-context BufferViewSettingsPage
627
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:169
628
msgid "Other Activity"
629
msgstr "Další aktivity"
630

 
631
#. ts-context BufferViewSettingsPage
632
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:174
633
msgid "New Message"
634
msgstr "Nová zpráva"
635

 
636
#. ts-context BufferViewSettingsPage
637
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:179
638
msgid "Highlight"
639
msgstr "Zvýraznění"
640

 
641
#. ts-context BufferViewSettingsPage
642
#: ../src/qtui/settingspages/bufferviewsettingspage.ui:205
643
msgid "Preview:"
644
msgstr "Náhled:"
645

 
646
#. ts-context BufferViewWidget
647
#: ../src/qtui/ui/bufferviewwidget.ui:26
648
msgid "BufferView"
649
msgstr "Pohled na záložky"
650

 
651
#. ts-context BufferWidget
652
#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:74
653
msgid "Zoom In"
654
msgstr "Přiblížit"
655

 
656
#. ts-context BufferWidget
657
#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:80
658
msgid "Zoom Out"
659
msgstr "Oddálit"
660

 
661
#. ts-context BufferWidget
662
#: ../src/qtui/bufferwidget.cpp:85
663
msgid "Actual Size"
664
msgstr "Současná velikost"
665

 
666
#. ts-context ChannelBufferItem
667
#: ../src/client/networkmodel.cpp:481
668
msgid "<b>Channel %1</b>"
669
msgstr "<b>Kanál %1</b>"
670

 
671
#. ts-context ChannelBufferItem
672
#: ../src/client/networkmodel.cpp:484
673
msgid "<b>Users:</b> %1"
674
msgstr "<b>uživatelé:</b> %1"
675

 
676
#. ts-context ChannelBufferItem
677
#: ../src/client/networkmodel.cpp:488
678
msgid "<b>Mode:</b> %1"
679
msgstr "<b>Mód:</b> %1"
680

 
681
#. ts-context ChannelBufferItem
682
#: ../src/client/networkmodel.cpp:499
683
msgid "<b>Topic:</b> %1"
684
msgstr "<b>Téma:</b> %1"
685

 
686
#. ts-context ChannelBufferItem
687
#: ../src/client/networkmodel.cpp:503
688
msgid "Not active <br /> Double-click to join"
689
msgstr "Neaktivní <br /> Dvojklikem vstupte"
690

 
691
#. ts-context ChannelBufferItem
692
#: ../src/client/networkmodel.cpp:506
693
msgid "<p> %1 </p>"
694
msgstr "<p> %1 </p>"
695

 
696
#. ts-context ChannelListDlg
697
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:13
698
msgid "Channel List"
699
msgstr "Seznam Kanálů"
700

 
701
#. ts-context ChannelListDlg
702
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:37
703
msgid "Search Pattern:"
704
msgstr "Vyhledávaný text:"
705

 
706
#. ts-context ChannelListDlg
707
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:47
708
msgid ""
709
"Toggle between simple and advanced mode.\n"
710
"Advanced mode allows to pass search strings to the IRC Server."
711
msgstr ""
712
"Přepnout mezi jednoduchým a pokročilým módem.Pokročilý mód umožňuje předat "
713
"vyhledávaný řetězec IRC Serveru."
714

 
715
#. ts-context ChannelListDlg
716
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:61
717
msgid "Show Channels"
718
msgstr "Zobrazit kanály"
719

 
720
#. ts-context ChannelListDlg
721
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:85
722
msgid "Filter:"
723
msgstr "Filtr:"
724

 
725
#. ts-context ChannelListDlg
726
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:97
727
msgid "Errors Occured:"
728
msgstr "Nastalé chyby:"
729

 
730
#. ts-context ChannelListDlg
731
#: ../src/qtui/ui/channellistdlg.ui:131
732
msgid ""
733
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
734
"REC-html40/strict.dtd\">\n"
735
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
736
"\">\n"
737
"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
738
"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-"
739
"weight:400; font-style:normal;\">\n"
740
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
741
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; "
742
"font-size:13pt;\">SUPER EVIL CATASTROPHIC ERROR!!11</p>\n"
743
"<p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; "
744
"margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-"
745
"family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></p></body></html>"
746
msgstr ""
747
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
748
"REC-html40/strict.dtd\"><html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /"
749
"><style type=\"text/css\">p, li { white-space: pre-wrap; }</style></"
750
"head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-"
751
"weight:400; font-style:normal;\"><p style=\" margin-top:0px; margin-"
752
"bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-"
753
"indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\">TADY UŽ ANI "
754
"SVĚCENÁ VODA NEPOMŮŽE!!11</p><p style=\"-qt-paragraph-type:empty; margin-"
755
"top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-"
756
"indent:0; text-indent:0px; font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt;\"></"
757
"p></body></html>"
758

 
759
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
760
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:35
761
msgid "Chat Monitor"
762
msgstr "Monitor pokecu"
763

 
764
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
765
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:58
766
msgid "Opt In"
767
msgstr "Opt In"
768

 
769
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
770
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:59
771
msgid "Opt Out"
772
msgstr "Opt Out"
773

 
774
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
775
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:133
776
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:236
777
msgid "Show:"
778
msgstr "Zobrazit:"
779

 
780
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
781
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.cpp:239
782
msgid "Ignore:"
783
msgstr "Ignorovat:"
784

 
785
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
786
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:22
787
msgid "Operation Mode:"
788
msgstr "Operační režim:"
789

 
790
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
791
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:29
792
msgid ""
793
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
794
"REC-html40/strict.dtd\">\n"
795
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
796
"\">\n"
797
"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
798
"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-"
799
"weight:400; font-style:normal;\">\n"
800
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
801
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
802
"weight:600;\">Operation modes:</span></p>\n"
803
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
804
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span "
805
"style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span "
806
"style=\" font-weight:400;\">Only buffers on the right side are shown in "
807
"chatmonitor</span></p>\n"
808
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
809
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-"
810
"decoration: underline;\">Opt-Out:</span> Buffers on the right side will be "
811
"ignored in chatmonitor</p></body></html>"
812
msgstr ""
813
"<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.0//EN\" \"http://www.w3.org/TR/"
814
"REC-html40/strict.dtd\">\n"
815
"<html><head><meta name=\"qrichtext\" content=\"1\" /><style type=\"text/css"
816
"\">\n"
817
"p, li { white-space: pre-wrap; }\n"
818
"</style></head><body style=\" font-family:'DejaVu Sans'; font-size:9pt; font-"
819
"weight:400; font-style:normal;\">\n"
820
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
821
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" font-"
822
"weight:600;\">Operační režimy:</span></p>\n"
823
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
824
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-weight:600;\"><span "
825
"style=\" font-weight:400; text-decoration: underline;\">Opt-In:</span> <span "
826
"style=\" font-weight:400;\">Monitor pokecu zobrazuje pouze záložky na pravé "
827
"straně.</span></p>\n"
828
"<p style=\" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-"
829
"right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\"><span style=\" text-"
830
"decoration: underline;\">Opt-Out:</span>Monitor pokecu ignoruje záložky na "
831
"pravé straně.</p></body></html>"
832

 
833
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
834
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:61
835
msgid "Available:"
836
msgstr "Dostupné:"
837

 
838
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
839
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:88
840
msgid "Move selected buffers to the left"
841
msgstr "Přesune vybrané záložky doleva"
842

 
843
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
844
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:102
845
msgid "Move selected buffers to the right"
846
msgstr "Přesune vybrané záložky doprava"
847

 
848
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
849
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:147
850
msgid ""
851
"Show highlights in chatmonitor even if the originating buffer is ignored"
852
msgstr ""
853
"Zobrazovat zvýraznění v monitoru pokecu i v případě, že záložka je ignorována"
854

 
855
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
856
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:150
857
msgid "Always show highlighted messages"
858
msgstr "Vždy zobrazovat zvýrazněné zprávy"
859

 
860
#. ts-context ChatMonitorSettingsPage
861
#: ../src/qtui/settingspages/chatmonitorsettingspage.ui:157
862
msgid "Show own messages"
863
msgstr "Zobrazovat vlastní zprávy"
864

 
865
#. ts-context ChatMonitorView
866
#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:52
867
msgid "Show Own Messages"
868
msgstr "Zobrazit vlastní zprávy"
869

 
870
#. ts-context ChatMonitorView
871
#: ../src/qtui/chatmonitorview.cpp:71
872
msgid "Configure..."
873
msgstr "Nastavit..."
874

 
875
#. ts-context ChatScene
876
#: ../src/qtui/chatscene.cpp:589
877
msgid "Copy Selection"
878
msgstr "Kopírovat označené"
879

 
880
#. ts-context ChatViewSearchBar
881
#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:55
882
msgid "case sensitive"
883
msgstr "citlivost na velikost"
884

 
885
#. ts-context ChatViewSearchBar
886
#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:62
887
msgid "search nick"
888
msgstr "hledat přezdívku"
889

 
890
#. ts-context ChatViewSearchBar
891
#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:69
892
msgid "search message"
893
msgstr "hledat zprávu"
894

 
895
#. ts-context ChatViewSearchBar
896
#: ../src/qtui/ui/chatviewsearchbar.ui:82
897
msgid "ignore joins, parts, etc."
898
msgstr "Ignorovat vstupy, výstupy, atd."
899

 
900
#. ts-context ChatViewSettingsPage
901
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.cpp:27
902
msgid "Chat View"
903
msgstr "Okno rozhovoru"
904

 
905
#. ts-context ChatViewSettingsPage
906
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:22
907
msgid "Timestamp format:"
908
msgstr "Formát času:"
909

 
910
#. ts-context ChatViewSettingsPage
911
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:32
912
msgid "[hh:mm:ss]"
913
msgstr "[hh:mm:ss]"
914

 
915
#. ts-context ChatViewSettingsPage
916
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:59
917
msgid "Custom chat window font:"
918
msgstr "Vlastní font v okně rozhovoru:"
919

 
920
#. ts-context ChatViewSettingsPage
921
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:92
922
msgid "Allow colored text (mIRC color codes)"
923
msgstr "Povolit barevný text (mIRC kódy barev)"
924

 
925
#. ts-context ChatViewSettingsPage
926
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:108
927
msgid ""
928
"Show a website preview window when hovering the mouse over a web address"
929
msgstr "Zobrazit náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL"
930

 
931
#. ts-context ChatViewSettingsPage
932
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:111
933
msgid "Show previews of webpages on URL hover"
934
msgstr "Zobrazí náhledy WWW stránek při podržení myši nad URL"
935

 
936
#. ts-context ChatViewSettingsPage
937
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:127
938
msgid "Custom Colors"
939
msgstr "Vlastní barvy"
940

 
941
#. ts-context ChatViewSettingsPage
942
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:145
943
msgid "Action:"
944
msgstr "Akce:"
945

 
946
#. ts-context ChatViewSettingsPage
947
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:169
948
msgid "Timestamp:"
949
msgstr "Časová známka:"
950

 
951
#. ts-context ChatViewSettingsPage
952
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:193
953
msgid "Channel message:"
954
msgstr "Zpráva kanálu:"
955

 
956
#. ts-context ChatViewSettingsPage
957
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:230
958
msgid "Highlight foreground:"
959
msgstr "Popředí zvýrazněné:"
960

 
961
#. ts-context ChatViewSettingsPage
962
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:254
963
msgid "Command message:"
964
msgstr "Zprava příkazu:"
965

 
966
#. ts-context ChatViewSettingsPage
967
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:278
968
msgid "Highlight background:"
969
msgstr "Pozadí zvýrazněné:"
970

 
971
#. ts-context ChatViewSettingsPage
972
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:285
973
msgid "Server message:"
974
msgstr "Zpráva serveru:"
975

 
976
#. ts-context ChatViewSettingsPage
977
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:309
978
msgid "Marker line:"
979
msgstr "Značící řádka:"
980

 
981
#. ts-context ChatViewSettingsPage
982
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:333
983
msgid "Error message:"
984
msgstr "Chybová zpráva:"
985

 
986
#. ts-context ChatViewSettingsPage
987
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:357
988
msgid "Background:"
989
msgstr "Pozadí:"
990

 
991
#. ts-context ChatViewSettingsPage
992
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:401
993
msgid "Use Sender Coloring"
994
msgstr "Používat barvy pro odesílatele"
995

 
996
#. ts-context ChatViewSettingsPage
997
#: ../src/qtui/settingspages/chatviewsettingspage.ui:697
998
msgid "Own messages:"
999
msgstr "Vlastní zprávy:"
1000

 
1001
#. ts-context Client
1002
#: ../src/client/client.cpp:265
1003
msgid "Identity already exists in client!"
1004
msgstr "Identita v klientu již existuje!"
1005

 
1006
#. ts-context Client
1007
#: ../src/client/client.cpp:365
1008
msgid "All Chats"
1009
msgstr "Všechny pokecy"
1010

 
1011
#. ts-context ClientBacklogManager
1012
#: ../src/client/clientbacklogmanager.cpp:153
1013
msgid "Processed %1 messages in %2 seconds."
1014
msgstr "Zpracováno %1 zpráv v %2 vteřin."
1015

 
1016
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1017
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:14
1018
msgid "Configure the IRC Connection"
1019
msgstr "Nastavení spojení k IRC serveru"
1020

 
1021
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1022
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:20
1023
msgid "Enable Ping Timeout Detection"
1024
msgstr "Povolit detekci Ping Timeout"
1025

 
1026
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1027
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:37
1028
msgid "Ping interval:"
1029
msgstr "Interval ping:"
1030

 
1031
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1032
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:44
1033
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:155
1034
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:213
1035
msgid " seconds"
1036
msgstr " vteřin"
1037

 
1038
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1039
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:80
1040
msgid "Disconnect after"
1041
msgstr "Odpojit po"
1042

 
1043
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1044
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:103
1045
msgid "missed pings"
1046
msgstr "zmeškaných ping"
1047

 
1048
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1049
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:128
1050
msgid ""
1051
"This enables periodic polling of user information using /WHO. This is mostly "
1052
"interesting for tracking users' away status."
1053
msgstr ""
1054
"Toto nastavení povolí periodické zjišťování informací o uživatelích s "
1055
"použitím příkazu /WHO. Tato funkce je zajímavá pro zjišťování důvodu proč je "
1056
"uživatel pryč."
1057

 
1058
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1059
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:131
1060
msgid "Enable Automatic User Information Lookup (/WHO)"
1061
msgstr "Povolit automatické vyhledávání informací o uživatelích (/WHO)"
1062

 
1063
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1064
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:148
1065
msgid "Update interval:"
1066
msgstr "Interval aktualizace:"
1067

 
1068
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1069
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:177
1070
msgid "Ignore channels with more than:"
1071
msgstr "Ignorovat kanály s více než:"
1072

 
1073
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1074
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:184
1075
msgid " users"
1076
msgstr "uživatelé"
1077

 
1078
#. ts-context ConnectionSettingsPage
1079
#: ../src/qtui/settingspages/connectionsettingspage.ui:206
1080
msgid "Minimum delay between requests:"
1081
msgstr "Minimální přestávka mezi požadavky:"
1082

 
1083
#. ts-context ContentsChatItem
1084
#: ../src/qtui/chatitem.cpp:594
1085
msgid "Copy Link Address"
1086
msgstr "Kopírovat adresu odkazu"
1087

 
1088
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1089
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:38
1090
msgid "Connect"
1091
msgstr "Připojit"
1092

 
1093
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1094
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:39
1095
msgid "Disconnect"
1096
msgstr "Odpojit"
1097

 
1098
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1099
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:41
1100
msgid "Join"
1101
msgstr "Vstoupit"
1102

 
1103
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1104
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:42
1105
msgid "Part"
1106
msgstr "Opustit"
1107

 
1108
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1109
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:43
1110
msgid "Delete Chat(s)..."
1111
msgstr "Smazat rozhovor(y)..."
1112

 
1113
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1114
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:44
1115
msgid "Go to Chat"
1116
msgstr "Přejít na rozhovor"
1117

 
1118
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1119
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:46
1120
msgid "Joins"
1121
msgstr "Vstupy"
1122

 
1123
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1124
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:47
1125
msgid "Parts"
1126
msgstr "Opuštění"
1127

 
1128
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1129
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:48
1130
msgid "Quits"
1131
msgstr "Ukončení"
1132

 
1133
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1134
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:49
1135
msgid "Nick Changes"
1136
msgstr "Změny přezdívek"
1137

 
1138
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1139
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:50
1140
msgid "Mode Changes"
1141
msgstr "Změny režimu"
1142

 
1143
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1144
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:51
1145
msgid "Day Changes"
1146
msgstr "Změny dní"
1147

 
1148
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1149
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:52
1150
msgid "Topic Changes"
1151
msgstr "Změny tématu"
1152

 
1153
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1154
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:53
1155
msgid "Set as Default..."
1156
msgstr "Nastavit jako výchozí..."
1157

 
1158
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1159
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:54
1160
msgid "Use Defaults..."
1161
msgstr "Použít výchozí..."
1162

 
1163
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1164
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:56
1165
msgid "Join Channel..."
1166
msgstr "Vstoupit do kanálu..."
1167

 
1168
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1169
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:58
1170
msgid "Start Query"
1171
msgstr "Zahájit pokec"
1172

 
1173
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1174
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:59
1175
msgid "Show Query"
1176
msgstr "Zobrazit pokec"
1177

 
1178
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1179
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:60
1180
msgid "Whois"
1181
msgstr "Kdo je"
1182

 
1183
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1184
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:62
1185
msgid "Version"
1186
msgstr "Verze"
1187

 
1188
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1189
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:63
1190
msgid "Time"
1191
msgstr "Čas"
1192

 
1193
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1194
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:64
1195
msgid "Ping"
1196
msgstr "Ping"
1197

 
1198
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1199
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:65
1200
msgid "Finger"
1201
msgstr "Finger"
1202

 
1203
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1204
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:66
1205
msgid "Custom..."
1206
msgstr "Vlastní..."
1207

 
1208
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1209
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:78
1210
msgid "Give Operator Status"
1211
msgstr "Přidat práva dozorce"
1212

 
1213
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1214
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:79
1215
msgid "Take Operator Status"
1216
msgstr "Odebrat status dozorce"
1217

 
1218
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1219
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:80
1220
msgid "Give Voice"
1221
msgstr "Rozkecat"
1222

 
1223
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1224
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:81
1225
msgid "Take Voice"
1226
msgstr "Umlčet"
1227

 
1228
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1229
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:82
1230
msgid "Kick From Channel"
1231
msgstr "Vyhodit z kanálu"
1232

 
1233
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1234
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:83
1235
msgid "Ban From Channel"
1236
msgstr "Zablokovat pro kanál"
1237

 
1238
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1239
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:84
1240
msgid "Kick && Ban"
1241
msgstr "Vyhodit && Zablokovat"
1242

 
1243
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1244
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:86
1245
msgid "Hide Chat(s) Temporarily"
1246
msgstr "Dočasně skrýt záložku(y)"
1247

 
1248
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1249
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:87
1250
msgid "Hide Chat(s) Permanently"
1251
msgstr "Trvale skrýt záložku(y)"
1252

 
1253
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1254
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:88
1255
msgid "Show Channel List"
1256
msgstr "Zobrazit seznam kanálů"
1257

 
1258
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1259
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:89
1260
msgid "Show Ignore List"
1261
msgstr "Zobrazit seznam ignorovaných"
1262

 
1263
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1264
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:102
1265
msgid "Hide Events"
1266
msgstr "Skrýt události"
1267

 
1268
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1269
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:110
1270
msgid "CTCP"
1271
msgstr "CTCP"
1272

 
1273
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1274
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:122
1275
msgid "Actions"
1276
msgstr "Akce"
1277

 
1278
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1279
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:126
1280
msgid "Ignore"
1281
msgstr "Ignorovat"
1282

 
1283
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1284
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:131
1285
msgid "Add Ignore Rule"
1286
msgstr "Přidat pravidlo ignorování"
1287

 
1288
#. ts-context ContextMenuActionProvider
1289
#: ../src/uisupport/contextmenuactionprovider.cpp:132
1290
msgid "Existing Rules"
1291
msgstr "Existující pravidla"
1292

 
1293
#. ts-context Core
1294
#: ../src/core/core.cpp:182
1295
msgid "Could not initialize any storage backend! Exiting..."
1296
msgstr "Nezdařilo se inicializovat libovolné ukládací rozhraní! Končím..."
1297

 
1298
#. ts-context Core
1299
#: ../src/core/core.cpp:183
1300
msgid ""
1301
"Currently, Quassel supports SQLite3 and PostgreSQL. You need to build your\n"
1302
"Qt library with the sqlite or postgres plugin enabled in order for "
1303
"quasselcore\n"
1304
"to work."
1305
msgstr ""
1306
"V současné chvíli Quassel podporuje SQLite3 a PostgreSQL. Musíte sestavit "
1307
"vaši\n"
1308
"Qt knihovnu s podporou sqlite nebo postgres pluginu aby jádro Quasselu\n"
1309
"mohlo fungovat."
1310

 
1311
#. ts-context Core
1312
#: ../src/core/core.cpp:232
1313
msgid "Calling restoreState() even though active sessions exist!"
1314
msgstr "Volám restoreState() i když existuje aktivní sezení!"
1315

 
1316
#. ts-context Core
1317
#: ../src/core/core.cpp:273
1318
msgid "Admin user or password not set."
1319
msgstr "Uživatelský účet administrátora, nebo jeho heslo není nastaveno."
1320

 
1321
#. ts-context Core
1322
#: ../src/core/core.cpp:277
1323
msgid "Could not setup storage!"
1324
msgstr "Nezdařilo se nastavení úložného prostoru!"
1325

 
1326
#. ts-context Core
1327
#: ../src/core/core.cpp:281
1328
msgid "Creating admin user..."
1329
msgstr "Vytvářím účet administrátora..."
1330

 
1331
#. ts-context Core
1332
#: ../src/core/core.cpp:394
1333
msgid "Invalid listen address %1"
1334
msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech"
1335

 
1336
#. ts-context Core
1337
#: ../src/core/core.cpp:402
1338
msgid "Listening for GUI clients on IPv4 %1 port %2 using protocol version %3"
1339
msgstr ""
1340
"Naslouchám pro GUI klienty na IPv4 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
1341

 
1342
#. ts-context Core
1343
#: ../src/core/core.cpp:410
1344
msgid "Could not open IPv4 interface %1:%2: %3"
1345
msgstr "Nezdařilo se otevření IPv4 rozhraní %1:%2: %3"
1346

 
1347
#. ts-context Core
1348
#: ../src/core/core.cpp:418
1349
msgid "Listening for GUI clients on IPv6 %1 port %2 using protocol version %3"
1350
msgstr ""
1351
"Naslouchám pro GUI klienty na IPv6 %1 portu %2 s použitím protokolu verze %3"
1352

 
1353
#. ts-context Core
1354
#: ../src/core/core.cpp:429
1355
msgid "Could not open IPv6 interface %1:%2: %3"
1356
msgstr "Nezdařilo se otevření IPv6 rozhraní %1:%2: %3"
1357

 
1358
#. ts-context Core
1359
#: ../src/core/core.cpp:437
1360
msgid "Invalid listen address %1, unknown network protocol"
1361
msgstr "Neplatná adresa %1 pro poslech, neznámý síťový protokol"
1362

 
1363
#. ts-context Core
1364
#: ../src/core/core.cpp:446
1365
msgid "Could not open any network interfaces to listen on!"
1366
msgstr "Nezdařilo se otevřít síťové rozhraní k poslechu!"
1367

 
1368
#. ts-context Core
1369
#: ../src/core/core.cpp:480
1370
msgid "Client connected from"
1371
msgstr "Klient připojen od"
1372

 
1373
#. ts-context Core
1374
#: ../src/core/core.cpp:483
1375
msgid "Closing server for basic setup."
1376
msgstr "Uzavírám server pro základní nastavení."
1377

 
1378
#. ts-context Core
1379
#: ../src/core/core.cpp:502
1380
msgid "Antique client trying to connect... refusing."
1381
msgstr "Připojit se pokouší zastaralý klient... odmítám spojení."
1382

 
1383
#. ts-context Core
1384
#: ../src/core/core.cpp:514
1385
msgid ""
1386
"<b>Your Quassel Client is too old!</b><br>This core needs at least client/"
1387
"core protocol version %1.<br>Please consider upgrading your client."
1388
msgstr ""
1389
"<b>Váš Quassel Klient je příliš starý!</b><br>Toto jádro potřebuje klienta s "
1390
"protokolem alespoň verze %1.<br>Prosíme zvažte aktualizaci vašeho klienta."
1391

 
1392
#. ts-context Core
1393
#: ../src/core/core.cpp:518 ../src/core/core.cpp:606 ../src/core/core.cpp:630
1394
msgid "Client"
1395
msgstr "Klient"
1396

 
1397
#. ts-context Core
1398
#: ../src/core/core.cpp:518
1399
msgid "too old, rejecting."
1400
msgstr "příliš staré, odmítám."
1401

 
1402
#. ts-context Core
1403
#: ../src/core/core.cpp:535
1404
msgid "<b>Quassel Core Version %1</b><br>Built: %2<br>Up %3d%4h%5m (since %6)"
1405
msgstr "<b>Verze jádra %1</b><br>Sestavení: %2<br>Doba běhu %3d%4h%5m (od %6)"
1406

 
1407
#. ts-context Core
1408
#: ../src/core/core.cpp:586
1409
msgid "Starting TLS for Client:"
1410
msgstr "Zahajuji TLS pro klienta:"
1411

 
1412
#. ts-context Core
1413
#: ../src/core/core.cpp:604
1414
msgid ""
1415
"<b>Client not initialized!</b><br>You need to send an init message before "
1416
"trying to login."
1417
msgstr ""
1418
"<b>Klient není inicializován!</b><br>Musíte poslat inicializační zprávu před "
1419
"pokusem o přihlášení."
1420

 
1421
#. ts-context Core
1422
#: ../src/core/core.cpp:606
1423
msgid "did not send an init message before trying to login, rejecting."
1424
msgstr "neodeslána inicializační zpráva před pokusem o přihlášení, odmítám."
1425

 
1426
#. ts-context Core
1427
#: ../src/core/core.cpp:624
1428
msgid ""
1429
"<b>Invalid username or password!</b><br>The username/password combination "
1430
"you supplied could not be found in the database."
1431
msgstr ""
1432
"<b>Neplatné uživatelské jméno či heslo!</b><br>Kombinace uživatelského jména "
1433
"a hesla kterou jste zadali nebyla nalezena v databázi."
1434

 
1435
#. ts-context Core
1436
#: ../src/core/core.cpp:630
1437
msgid "initialized and authenticated successfully as \"%1\" (UserId: %2)."
1438
msgstr "inicializováno a přihlášen jako \"%1\" (Uživ-Id: %2)."
1439

 
1440
#. ts-context Core
1441
#: ../src/core/core.cpp:641
1442
msgid "Non-authed client disconnected."
1443
msgstr "Neautorizovaný klient odpojen."
1444

 
1445
#. ts-context Core
1446
#: ../src/core/core.cpp:647
1447
msgid "Non-authed client disconnected. (socket allready destroyed)"
1448
msgstr "Neautorizovaný klient odpojen. (socket je již zničen)"
1449

 
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.